Nowości:

Pomoc psychologiczna Lublin

Jakim sposobem radzić sobie z nerwami? Psycholog wspomoże
Agresja z reguły kojarzy nam się z czymś bardzo niepożądanym, wywołującym w osobach strach oraz lęk, a nawet obawy o własne życie. Ludzie agresywni, to przeważnie osoby z obszerną ilością kompleksów, nie radzące sobie z komplikacjami i przenoszące prywatne niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym i oczernionym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, iż to faceci bywają znacznie bardziej agresywni niż kobiety, chociaż przyznać trzeba, iż niedużo jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a i takie nie przynależą do rzadkości. W Polsce jest bardzo dużo przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to również dzieci, jak zwierząt. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszelkich mechanizmów aktywujących agresję oraz poddać je skutecznej terapii – Psychoterapia Lublin. Nie traktuje to wyłącznie osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najprawidłowiej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to należyty przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej oraz jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak narcyzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są najczęściej wybitnie ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych oraz kierują się tylko tym, co uznają za solidne dla siebie. Omawiane zakłócenia należą do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów i psychiatrów, że względu na ich złożoność oraz trudności z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.